منشور درمانی کلینیک:

“توجـه به بیـماران است .”

تردید نداشته باشید که با مراجعه به کلینیک تخصصی فیزیوتراپی میرامین در کانون توجه قرار خواهید گرفت، چرا که ما بیش از هر چیز برای نظر و ترجیح بیمار ارزش قائل هستیم و هدف نهایی‌مان بهبود شرایط بیمار است.

رویکرد این کلینیک ابتدا آگاهی و تشخیص صحیح علت درد یا عارضه بیمار است، سپس تعیین اهداف درمانی برای بیمار و در ادامه درمان آن، آگاهی و آموزش های لازم برای نرمش ها و ورزش های بعد از درمان به بیمار و نظارت بر روند درمان و در نهایت پیشگیری از بروز مجدد آسیب میباشد.

ما بر این باوریم که بهترین شیوه خدمتگزاری به بیمار تخصیص زمان کافی برای اوست. بیمار باید این آرامش خاطر را دریابد که زمانی کافی برای او صرف شده و مراقبتی را که مستحق آن است را دریافت می‌کند.پرسنل دلسوز ما در این کلینیک همچنین فضای درمانی مشخصی را به هر بیمار اختصاص میدهند تا در هنگام درمان در حریم شخصی خود در آرامش باشند ، همچنین با مراقبت ، نظارت و گفتگوی صمیمانه متخصص به همراه پخش موزیک های آرامش بخش فضایی آرام را برای بیمار فراهم می نمایند.

سال‌های متمادی است که همه روزه بیمارانی از گروه‌های سنی مختلف فعال در رشته‌های گوناگون برای درمان به این کلینیک مراجعه می‌کنند؛ ما با پشتوانه چنین تجربه ارزشمند و گسترده‌ای در زمینه بیماری های ارتوپدی و آسیب‌های ورزشی آماده درمان مراجعین هستیم.