خدمات الکتروتراپی:

الکتروتراپی به عنوان یکی از پایه های رشته فیزیوتراپی برای پیشگیری از بروز بیماری های عصبی عضلانی و همچنین تسریع در روند بهبودی بیماران موثر است. الکتروتراپی به صورت مستقیم یا به صورت مکمل با روش های درمانی دیگر مانند ورزش درمانی بکار می رود و به خصوص در بیماران بستری برای کاهش درد، تسریع روند بهبودی و زودتر ترخیص شدن بیمار کاربرد دارد و باعث کاهش هزینه های بستری می شود.

روش درمانی الکتروتراپی در واقع استفاده از عوامل فیزیکی مانند جریان الکتریسیته، امواج التراسوند، امواج الکترومگنتیک، امواج دیاترمی، لیزر و امواج مغناطیسی است که با هدف کمک به بهبود و درمان بیماری به کار می رود.کاربرد دیگر این روش پیشگیری از آسیب های عضلانی عصبی، تاندونی و لیگومانی است و همچنین از این طریق می توان به تسریع در روند ترمیم آسیب های عضلانی، رباطی و لیگومانی بیماران به ویژه ورزشکاران کمک کرد.الکتروتراپی شاخصه اصلی رشته فیزیوتراپی است و استفاده از آن علاوه بر دانش بالینی و شناخت بیماری ها، مستلزم شناخت دستگاه ها و فیزیک آنها است که نیاز به تبحر و مهارت خاص دارد بنابراین فیزیوتراپیست علاوه بر دانش شناخت بیماری ها و کاربرد الکتروتراپی باید مهارت لازم برای کار با این تجهیزات را نیز داشته باشد.

لازم به ذکر است ، یکی از مشکلات موجود در این زمینه، سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و استفاده از تجهیزات الکتروتراپی در مکان هایی مانند آرایشگاه ها، باشگاه ها و حتی منازل است که نه تنها نتیجه درمانی ندارد، بلکه آسیب هایی ایجاد خواهد کرد.الکتروتراپی باید توسط یک فرد که در رشته فیزیوتراپی تحصیل کرده و علاوه بر دانش، تبحر لازم را نیز دارد، استفاده شود.  اگر این دستگاه ها توسط افراد غیرمتبحر مورد استفاده قرار گیرد، عوارضی همچون سوختگی، شوک و تشدید درد را برای بیمار به همراه دارد.